Buy Art to Support Ukraine
31/03/2022

Buy Art to Support Ukraine

Навесні спільно з Dnipro Center for Contemporary Culture ми започаткували благодійний продаж української графіки з колекції Артсвіт з метою зібрати кошти для гуманітарних потреб країни.
За ці декілька місяців ми знайшли власників для більше ніж 40 робіт. Отримані кошти вирішили витратити на допомогу медикам, що кожен день боряться за життя постраждалих від війни військових та цивільних. Нам вдалося придбати машину швидкої допомоги, перевезти її з Німеччини та відправити на службу людському життю. Це все стало можливим лише завдяки вам - людям, що зробили свій внесок в наш благодійний проєкт, придбавши роботи українських художників/-ць.

Вікторія Нікітіна, кураторка колекції Артсвіт, розповіла про роботи, відібрані на продаж:
 «Коли я формувала добірку графічних робіт для цієї благодійноі акції – це було ще на початку війни - я хотіла зосередитись на простих зрозумілих темах, які могли більше розказати про нашу прекрасну країну. Тому були вибрані пейзажі українських міст, відомих пам’ятних місць, або роботи, пов’язані з українськими традиціями, літературою, фольклором тощо. Відбір другої партії був дуже важким та болісним, бо проходив вже тоді, коли багато українських міст та історичних пам’яток були знищені російським агресором, коли світ здригнувся від воєнних злочинів та геноциду проти українців. Я роздивлялася гравюри з індустріальним Маріуполем або з пейзажами Харкова і розуміла, що цього заводу, будинку, вулиці вже нема...»
Ми продовжуємо благодійний продаж графіки з колекції Артсвіт. Переходьте на сайт та купуйте українське мистецтво, щоб підтримати нас у боротьбі за свободу

https://buyartsupportukraine.com

In the spring, together with Dnipro Center for Contemporary Culture, we launched a charity sale of Ukrainian graphics from the Artsvit collection to raise funds for the humanitarian needs of our country.
 We have found owners for more than 40 works in these few months. We decided to spend the received funds on helping doctors who fight every day for the lives of military and civilian victims of the war.  We managed to purchase an ambulance, transport it from Germany and send it to the service of human life.  All this became possible only thanks to you - the people who contributed to our charity project by purchasing the works of Ukrainian artists.

Viktoria Nikitina, a curator of the Artsvit collection, talks about the works selected for sale:
  "When creating a selection of graphic works for this charity event - at the beginning of the war - I wanted to focus on simple, understandable topics that could tell more about our beautiful country.  That is why landscapes of Ukrainian cities, famous monuments, or works related to Ukrainian traditions, literature, folklore, etc., were chosen.  The selection of the second batch was challenging and painful. It happened when the Russian aggressor destroyed many Ukrainian cities and historical monuments, and the world shuddered at the war crimes and genocide against Ukrainians.  I looked at engravings with industrial Mariupol or landscapes of Kharkiv and understood that this factory, house, the street is no longer there..."
We continue the charity sale of graphics from the Artsvit collection.  Please visit our website and buy Ukrainian art to support us in the fight for freedom.

https://buyartsupportukraine.com

Інші новини

21 лютого 2023
Правила відвідування галереї Артсвіт
Ми щиро радіємо тому, що у воєнний час продовжуємо працювати — відкривати виставки, проводити програми для дітей та різні публічні заходи. Це додає нам сил і віри в те, що мистецтво і культура загалом є важливою частиною здорового суспільства, а також голосом України в світі. Ми помітили, що наша аудиторія розширилась, з'явились нові зацікавлені обличчя. Також часто почали отримувати запитання щодо специфіки роботи та відвідування галереї. Саме тому вирішили зібрати кілька основних тез, з якими рекомендуємо ознайомитись
...
18 лютого 2023
Артсвіт дітям. Open call

В 2023 році розпочинаємо наступний етап програми з мистецтва "Артсвіт дітям". Саме тому шукаємо нових викладачів чи викладачок з цікавими та інноваційними підходами до викладання та вивчення мистецтва дітьми. Якщо ви маєте досвід роботи з дітьми в сфері мистецтва, подавайте заявку на наш відкритий конкурс.

...