Місто "Без призначення"

21 квітня 2018 - 02 червня 2018

В країнах тотального контролю нема місця для випадковості. Суспільство має працювати на благо ідеї, а для забезпечення живлення механізму використовувати такі «засоби»: монументальну пропаганду, тотальну «гонку» за першість та «культ сили».  Все це потребувало потужної матеріальної бази та кваліфікованих кадрів, відсутність яких компенсували жахливим напруженням людського ресурсу. Попри це, кінцева мета була досягнута і на території нашої країни постали заводи-гіганти, приносячи із собою кардинальну зміну ландшафту міста та його інфраструктури. Таким чином, кожне нове місто отримувало умовне призначення, якому воно мало слідувати.

Після розпаду СРСР ці міста нібито звільнились від будь-якої умовної класифікації та нав’язаного призначення.  Колись могутні заводи поступово зменшують свою потужність і з живих пам’ятників прогресу перетворюються на його тінь.

Тому сьогодні, в контексті переосмислення нашої ідентичності та вибудовування стратегії подальшого розвитку, звернення до аналізу впливу радянського феномену є надзвичайно важливим. Така ситуація спонукає сучасних художників у своїх практиках звертатися до теми радянської спадщини та фіксувати її у ландшафті міста. Їхні роботи фактично стають індикатором змін у свідомості нового покоління. Це дозволяє провести паралель між баченням реальності радянського художника, що був свідком втіленням в життя великої утопії, та фіксаціями того, що вона залишила після себе.

Роботи, представлені на виставці, надані з колекції галереї Артсвіт, а також сучасними молодими українськими художниками, що репрезентують різне відчуття себе та бачення майбутнього. Основним медіумом на виставці є друкована графіка,  яка є однією з найбільш традиційних технік, що вже давно стала не тільки засобом декоративного оформлення, але і набула своєї специфічної та лаконічної візуальної мови. Звернення до неї є невипадковим, адже за радянських часів графіка знаходилась під меншим ідеологічним тиском і залишала художнику поле для експериментів.

Наталія Чічасова