Резиденція Lublin Station | Open call

17 квітня 2023 - 17 червня 2023

Прес-реліз

Галерея Артсвіт спільно з галереєю Лабіринт (Люблін, Польща) оголошують open call серед українських художників/-ць, кураторів/-ок та дослідників/-ць. Дедлайн – 17 червня 2023 року.

Якщо ви працюєте із соціально-критичним мистецтвом, осмислюєте актуальні процеси в суспільстві, використовуєте в роботі різні медіа та підходи, запрошуємо вас розповісти про себе, подавши заявку на участь у резиденції Lublin Station в галереї Лабіринт у 2023–2024 роках. Тривалість резиденції 1-2 місяці.
 
Щоб податись на конкурс, необхідно заповнити онлайн форму українською або англійською мовою та прикріпити портфоліо – https://bit.ly/40famOs

Без вікових обмежень.
 
Якщо ви митець/мисткиня, протягом резиденції можете займатись власною практикою, а наприкінці - підготувати презентацію, показ, виставку або інший цікавий вам захід (за бажанням), проте обов’язковим є формат artist talk.
 
Якщо ви куратор/-ка, пропонуємо займатись власними дослідженнями, підготувати публічну програму або розробити концепцію виставки.
 
В межах резиденції ви отримаєте кошти на житло, стипендію та витрати на дорогу (щонайменше 2000 злотих), а також передбачені ще 2000 злотих власне на продакшен роботи.
 
Ми співпрацюємо з галереєю Лабіринт багато років та маємо довірливі партнерські стосунки і взаємну підтримку. Лабіринт є однією із європейських інституцій, що системно підтримує художнє середовище України та співпрацює з ним. Саме тому ми рекомендуємо взяти участь у відкритому конкурсі.
 
Галерея Лабіринт у Любліні – муніципальна інституція, орієнтована на сучасне мистецтво. Працює з 1956 року. Галерея реагує на мінливу мистецьку та соціальну дійсність. Місія галереї — стежити за пульсом сучасного мистецтва, помічати його найцікавіші явища та відкривати важливі контексти. Програма галереї представлена виставками, дискусіями, освітніми програмами, кінопоказами, презентаціями книжок, воркшопами тощо.
 
Відкритість і доступність – цілі, до яких команда галереї завжди прагне. “Ми мріємо створити заклад без бар’єрів, тож хочемо, щоб усі почувались у нас затишно – незалежно від рідної мови, віку, походження, ступеня здібностей тощо. Ми працюємо зі студентами, мігрантами, людьми похилого віку, дітьми, молоддю, а також враховуємо потреби різних інших груп, таких як люди із порушеннями слуху чи зору.”

_______________
 
Artsvit Gallery and Galeria Labirynt (Lublin, Poland) announce an open call for Ukrainian artists, curators and researchers. The deadline of submissions is June 17, 2023.
 
If you work with socio-critical art, understand current processes in society, and use different media as well as approaches in your work, we would like to invite you to tell us about yourself by submitting an application for participation in the “Lublin Station” residency at Galeria Labirynt in 2023–2024. The duration of the residency is 1–2 months.
 
To apply for the project, please fill in an online form in Ukrainian or English and attach your portfolio – https://bit.ly/40famOs

There are no age restrictions.
 
If you are an artist, during the residency, you can engage in your own practice and, at the end – prepare a presentation, show, exhibition, or another event of your interest (if you wish), but the artist talk format is mandatory.
 
If you are a curator, we suggest that you do your own research, prepare a public programme, or develop an exhibition concept.
 
During the residency, you will receive funds for work production, accomodation, a scholarship (at least PLN 2,000) and travel expenses.
 
We have cooperated with Galeria Labirynt for many years and have a trusting partnership and mutual support. Labirynt is one of the European institutions that systematically supports and cooperates with the artistic environment of Ukraine. That is why we recommend taking part in the open call.
 
Galeria Labirynt in Lublin (Poland) is a municipal institution focused on contemporary art. It has operated since 1956. The gallery responds to the changing artistic and social reality. The gallery’s mission is to follow contemporary art’s pulse, notice its most exciting phenomena and discover essential contexts. Exhibitions, discussions, educational programmes, film screenings, book presentations, workshops, etc, represent the gallery programme.
 
Openness and accessibility are goals for which the gallery team always strives. “We dream of creating an institution without barriers, so we want everyone to feel comfortable with us – regardless of their native language, age, origin, level of ability, etc. We work with students, migrants, the elderly, children and young people, and we also consider the needs of various other groups, such as the blind or the d/Deaf.”